V pěstitelské pálenici je použita moderní technologie s rektifikací, která garantuje vysokou kvalitu pálenky a vysokou výtěžnost. Na této pálenici lze získat velmi kvalitní aromatický destilát. Objem kotle je 250 l. Jednotlivé části technologie jsou vyrobeny z mědi a nerezu.
Součástí výrobní technologie je podtlakové nasávání kvasu, kterým se kvas z přistavených nádob zákazníka přepraví do kotle. Obsluha technologie s touto surovinou nepřijde téměř do styku. Výhodou tohoto řešení je dokonalá čistota okolí kotle a celé pálenice.